PPE handover by Rotary Club of Madhyapur

रोटरी क्लब अफ मध्यपुरव्दारा कोरियन अस्पताललाई PPE हस्तान्तरण

रोटरी ईन्टरनेशनल डिस्ट्रिक ३२९२ रोटरी क्लब अफ दरबार मार्ग र रोटरी क्लब अफ मध्यपुरव्दारा संयूक्त रुपमा नेपाल कोरिया मैत्री नगरपालिका अस्पताललाई २५ थान PPE सेट, १ थान वाटर फिल्टर लगायतका सामाग्रीहरु अस्पतालको प्रागनमा एक कार्यक्रम बिच हस्तान्तरण गरियो । मध्यपुर […]

Dental and General health camp by Rotary club of Madhyapur

Dental and General health camp

On the occasion of INTERNATIONAL ELDERLY DAY, Rotary club Madhyapur has organized FREE DENTAL AND GENERAL HEALTH CAMP at Chapacho, Madhyapur Thimi. The camp was jointly organized by the Rotary Club of Madhyapur and Rotaract Club of Madhyapur which was […]

Madhyapur Thimi, city cleaning program

नगर सरसफाई कार्यक्रम २०७६

“संस्कृतिक नगर मध्यपुर थिमी लाई स्वच्छ र सफा राखौं”रोटरी क्लव अफ मध्यपुर तथा इन्टर्य़ाक्ट क्लाव्हरुद्वारा संयूक्त रुपमा आयोजित नगर सरसफाई कार्यक्रम २०६७