Madhyapur Thimi, city cleaning program

“संस्कृतिक नगर मध्यपुर थिमी लाई स्वच्छ र सफा राखौं”
रोटरी क्लव अफ मध्यपुर तथा इन्टर्य़ाक्ट क्लाव्हरुद्वारा संयूक्त रुपमा आयोजित नगर सरसफाई कार्यक्रम २०६७